Biyometrik İmza
  1. Anasayfa
  2. Biyometrik İmza
Biyometrik İmza

Biyometrik İmza

Tablet veya telefonlara uygun kalem ya da el ile atılan biyometrik imza, ıslak imzaya çok benziyor ancak atılma hızı, hızlanma, yavaşlama, bastırma veya çekme, ritmi ve yazma açısındaki değişikliklerin takip edilmesine olanak tanımasıyla çok daha yüksek tanımlama ve bilgi güvenliği olanağı sağlıyor. 

 

İstanbul Bilgi Üniversitesinin bu konu hakkındaki hukuki görüşü şu şekildedir;

1. Yazılı şeklin unsurlarından olan imzanın, hangi ortama ve hangi teknoloji ile atılacağı konusunda bir tercih yapmayan, bilakis bu konuda teknoloji nötr bir yaklaşım belirleyen Türk Borçlar Kanunu’na göre; imzanın yazılı şekil şartının yerine getirilmesi bakımından sadece “elle atılması” önem taşımaktadır. Biyometrik imza da elle atılmaktadır ve ıslak imzadan bu noktada hiçbir farkı mevcut değildir.

2. Elle atılan ıslak imza gibi, biyometrik imza da imza inkarı halinde kriminal polis laboratuarı veya adli tıp kurumu tarafından ISO/IEC 19794 standardında öngörülen şekilde incelenmektedir.

3. Biyometrik imza, ıslak imzadan Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında delil gücü bakımından da daha üstündür. Özü itibariyle bir elektronik veri niteliğindeki biyometrik imzanın;

- imzanın atıldığı zamanın tartışmasız şekilde ispatına yarayan zaman damgası teknolojisi ile,

- güvenlik, bütünlük ve kullanılabilirlik açısından şifreleme yöntemleri ile,

- imzalama işleminin kanıtlanması bakımından loglama ile,

- bilişim sistemlerinde bu elektronik veriye erişimin kontrolünü sağlayan ID Management teknolojileri ile birlikte muhafaza edilmesi ve bu sayede halihazırda sahip olduğu delil gücünün daha da güçlendirilmesi mümkündür.

 

Biyometrik İmzaları Nerelerde Kullanabiliriz?

Teknolojik gelişmeler ve artan dijitalleşme ile birlikte biyometrik imzaların kullanımı daha çok tercih edilir hale geliyor. Günümüzde biyometrik imzaların popüler kullanım alanları aşağıdaki gibidir;

Bankacılık ve Sigortacılık Sektörü (yani hesap açma, banka kredi onayları, sigorta ürünlerinin satışı, kredi kartı başvuruları, her türlü iptal işlemleri.)

Hastane Sektörü (yani hasta kabul veya taburcu onayları, hasta veya yakınlarının çalışma izinleri)

Kiralama Sektörü (yani araba kiralama ev kiralama, cihaz kiralama, otel hizmetleri, seyahat acenteleri)

Hizmet Sektörü (yani su, elektrik, doğalgaz abonelikleri)

Şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde (Ücret bordroları , iş sözleşmeleri , izin formları , ihtarnameler ,azilname …)

Finans/muhasebe departmanlarında BA/BS Formları , Cari hesap mutabakat formları

Satış departmanlarında sözleşmeler , teklifler